Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Met uw (aan-)betaling aan Woldex SARL bevestigt u met de hieronder vermelde voorwaarden akkoord te gaan:

1.   Reserveren
1.1 Reserveren kan telefonisch, via internet of schriftelijk. Deze reservering is pas definitief na bevestiging van ontvangst van 50 % van de totale huursom binnen één week na reservering
1.2 Het restant van de huursom, de borg en het schoonmaakgeld, dient 4 weken voor aankomstdatum voldaan te zijn. Bij reservering binnen deze 4 weken dient de huursom in één geheel betaald te worden.
1.3 Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald, de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie punt 2).
1.4 Bij het niet, niet volledig, dan wel niet tijdig voldoen van de betalingsverplichtingen door de huurder, behoudt Woldex SARL het recht zonder teruggave van eventueel eerder gemaakte aanbetalingen door huurder, de overeenkomst eenzijdig op te zeggen.
1.5 De verschuldigde straf voor late betaling tarief: 3 keer de wettelijke rente.

Indien u te laat betaald rekenen we 40 euro extra administratiekosten

2   Annuleringsvoorwaarden
2.1 Annuleringen door huurder dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan Woldex SARL. Woldex SARL zal na ontvangst een annuleringsbevestiging zenden.
2.2 Bij annulering door huurder tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de totale huursom in rekening gebracht.
2.3 Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode is de volledige huursom verschuldigd.
2.4 Huurder wordt aangeraden zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.
3.   Aansprakelijkheid huurder en waarborgsom
3.1 Tijdens verblijf in de vakantiewoning(en) van Woldex SARL is de huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning(en), de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren, en zal schade veroorzaakt door toedoen van huurder en/of reisgenoten, evenals bezoekers, terstond geheel door huurder vergoed dienen te worden aan de verhuurder.
3.2 Huurder zal dergelijke schade zelf melden vóór vertrek. Niet-gemelde, maar later (binnen 3 werkdagen) door verhuurder vastgestelde schade, zal verhoogd worden met 25 euro meerkosten. Terugbetaling zal per bank plaatsvinden binnen 5 werkdagen na vertrek.
3.3 Huurder verklaart door acceptatie van de huurovereenkomst tot betaling van vergoeding of herstel van de schade (én eventuele meerkosten) te zullen overgaan uiterlijk 2 weken na datum van de daartoe door verhuurder opgestelde rekening.

 

4   Aansprakelijkheid
  4.1 Woldex SARL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of opgelopen door huurders, reisgenoten en/of bezoekers van de vakantiewoningen.
  4.2 Huurder wordt aangeraden zelf een reisverzekering af te sluiten.
5   Spelregels
  5.1 Huurder zal vóór 7 uur ’s ochtends en na 23 uur ’s avonds de algemene rust respecteren.
  5.2 Huurder zal het terrein niet vervuilen en afval op de daartoe bestemde plaatsen deponeren.
  5.3 Bij beëindiging van de huur dient de huurder de woning netjes achter te laten (te zien in het huisreglement in de infomappen ter plaatse) er volgt nog wel de verplichte eindschoonmaak door de verhuurder.
  5.4 Roken is in de accommodatie niet toegestaan.
  5.5 Het in de accommodatie-beschrijving genoemde aantal personen dat in de accommodatie ondergebracht kan worden is limitatief. In overleg met de verhuurder is het mogelijk hiervan af te wijken.
  5.6 Huurder kan op de eerste huurdag vanaf 16.00 uur de accommodatie betrekken en dient deze de laatste dag uiterlijk 10.00 ’s ochtends te verlaten.
  5.7 Huisdieren zijn welkom voor een vergoeding van 1,50 euro per huisdier per dag..
  5.8 De toeristenbelasting, vergoeding voor meegebrachte huisdieren, verbruikte elektra en open haard hout dienen aan het eind van de huurperiode contant te worden afgerekend vóór vertrek
  5.9 De bedden zijn opgemaakt bij aankomst en bij de prijs inbegrepen. Keukenlinnengoed is ook bij de prij inbegrepen. Een handdoekenpakket met een grote en een kleine handdoek is te verkrijgen voor 7,50 € per persoon.
  5.10 Verbruik van water is bij de prijs inbegrepen. (normaal verbruik)
  5.11 Verbruik van elektra is niet bij de prijs inbegrepen zal naar verbruik aan de hand van de meterstand vóór vertrek contant te worden afgerekend.
  5.12 Twee kruiwagens open haard hout worden aangeboden door Woldex SARL, daarna kost een kruiwagen met hout 5,00 €
  5.13 Toeristenbelasting ( 0,65 € per persoon per nacht voor personen van 12 jaar en ouder) Dit dient vóór vertrek contant te worden afgerekend.
  5.14 Er is geen betaalautomaat op de accommodatie, alle betalingen dienen aan het eind van de huurperiode vóór vertrek contant te worden afgerekend. Er is een geldautomaat 10 minuten verderop in Culan.